متن آزاد

سومین دوره آموزش توانمند سازی تشکل های مردم نهاد منطقه یک کشور در استان گلستان -گرگان
تحت عنوان "توانمند سازی جوامع محلی توسط دکتر رهبری"
و"گردشگری پایدار ،پایداری گردشگری در مفهوم و عمل و روشهای تعامل با جوامع محلی توسط دکتر سقایی"
زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان -گرگان برگزار گردید
در این دوره نمایندگان تشکل ها از استان های
تهران ، البرز ، قزوین ، سمنان ، مازندران و گلستان
و جناب آقای سبزه میدانی معاون دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری
و همچنین اقای محسن حنیفی به نمایندگی از انجمن دوستداران یادمان ها حضور پیدا کردند
 ابان ماه 1397
روابط عمومی
انجمن دوستداران یادمان ها 

آمار امروز: 41آمار کل: 58105

عضویت در خبرنامه