متن آزاد

نقش سازمان های مردم نهاد در فرآیند بازآفرینی شهری
"خبرنامه رواق"
 ویژه نامه عملکرد "ستاد بازآفرینی شهری" استان قزوین
گفتگوی
الهام حاجی ملکی
 دبیر انجمن دوستداران یادمان های ماندگار 
یکشنبه بیست و سوم دی ماه 1397

آمار امروز: 10آمار کل: 60972

عضویت در خبرنامه