اخبار تازه

برگزاری چهارمین نشست ایران‌شهر قزوین


به گزارش انجمن دوستداران یادمان‌ها، چهارمین نشست‌ از سلسله نشست‌های ایران‌شهر قزوین توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با همت دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایران‌شهر، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، سازمان میراث فرهنگی و همکاری انجمن دوستداران یادمان‌ها در تاریخ 24 تیرماه ۱۳۹7 خورشیدی در آمفی تئاتر اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و با سخنرانی محمدعلی حضرتی‌ها برگزار گردید.

سومین نشست ایران‌شهر قزوین در تاریخ 20 خردادماه در اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد


به گزارش انجمن دوستداران یادمان‌ها، سومین نشست‌ از سلسله نشست‌های ایران‌شهر قزوین توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با همت دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایران‌شهر و اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و همکاری انجمن دوستداران یادمان‌ها در تاریخ 20 خردادماه ۱۳۹7 خورشیدی در آمفی تئاتر اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و با سخنرانی دکترکامبیز مشتاق گوهری برگزار گردید.

متن آزاد

آمار امروز: 2آمار کل: 50981

عضویت در خبرنامه