اخبار تازه

شهر ایرانی در چهار سوی اندیشه و عمل


به گزارش روابط عمومی انجمن دوستداران یادمان‌ها، پنجمین نشست‌ از سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایران‌شهری قزوین با همت دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایران‌شهر، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین و همکاری انجمن دوستداران یادمان‌ها در تاریخ 27 مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی در پژوهشکده هنر و موسیقی مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و با سخنران مهندس سید مهدی مجابی برگزار گردید.

اولین نشست‌ هم‌اندیشی با گروه‌های هدف جهت ساماندهی محور خیابان سپه قزوین و بازارچه آن


به گزارش روابط عمومی انجمن دوستداران یادمان‌ها، نشست‌های هم‌اندیشی با گروه‌های هدف جهت ساماندهی محور خیابان سپه قزوین و بازارچه آن در روز پنج شنبه بیست دوم شهریور ماه از سوی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین توسط انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار و با همکاری کمیته‌های گردشگری و توانمند سازی شورای هماهنگی در هفت جلسه با گروه‌های فرهنگی، مذهبی، کسبه خیابان سپه و بازارچه برگزار گردید.

متن آزاد

شهر ایرانی در چهار سوی اندیشه و عمل

 

 

به گزارش روابط عمومی انجمن دوستداران یادمان‌ها،

پنجمین نشست‌ از سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایران‌شهری قزوین با همت دبیرخانه طرح توسعه اندیشه ایران‌شهر، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین و همکاری انجمن دوستداران یادمان‌ها در تاریخ 27 مهرماه۱۳۹۷خورشیدی در پژوهشکده هنر و موسیقی مجموعه تاریخی سعدالسلطنه و با سخنران مهندس سید مهدی مجابی برگزار گردید.

آمار امروز: 3آمار کل: 55273

عضویت در خبرنامه