جزئیات خبر

نامه ی جمعی از انجمن های مردم نهاد به جناب آقای دکتر آخوندی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی

 حضور محترم جناب آقای دکتر آخوندی، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی 


 موضوع: درخواست حفظ باغستان سنتی قزوین به عنوان بخش حیاتی بافت تاریخی شهر قزوین

📜 دشت قزوین با قدمت هشت هزار سال یکی از کهن ترین تمدن‌های شکل گرفته برپایه کشاورزی است. تجربیات کشاورزی و زندگی در این حوزه فرهنگی، بن‌مایه های شکل‌گیری شهر قزوین را فراهم نمود. شهری که یکی از عناصر مهم آن باغ‌ها و مزارع بومی آن است.

📜  این باغ‌های بومی، به نام باغستان سنتی متشکل از باغ‌های پسته، بادام و انگور است و عرصه تولید اقتصاد باغداری را تشکیل می‌دهد. شهر قزوین و باغستان سنتی آن در یک منطقه کم آب شکل گرفته است. ساخت باغ به دور شهر، از نوع باغ میوه، با هدف استفاده از حداقل منابع و تبدیل تهدید سیلاب رودخانه‌ها به فرصت بوده‌است. روش آبیاری،کشت و تنوع گونه‌های گیاهی، نحوه دسترسی، همه متاثر از عوامل طبیعی، منابع و موانع زیستی در شهر قزوین است.   

📜 شهر و باغستان سنتی قزوین یک سامانه زیستی کشاورزی برپایه دانش بومی با هدف مدیریت و حفاظت منابع آب و زمین و براساس مدیریت مشارکتی برمبنای ارزش‌های فرهنگی است . امروزه دگرگونی‌های اجتماعی- اقتصادی، توسعه‌ی بی رویه شهر و نبود قوانین مدون و موثر حفاظتی، حیات باغستان سنتی و به تبع آن حیات شهر قزوین را عمیقا تهدید می‌کند.  

📜 سرازیر شدن پول های نفتی به شهرها و به تبع آن مهاجرت های بی رویه سبب افزایش جمعیت و بزرگ شدن شهرها گردیده و سوء مدیریت این موضوع و عدم توجه به توسعه ی پایدار از سوی مدیران شهر قزوین، آسیب جدی به باغستان سنتی قزوین زده است. در سالهای اخیر، پروژه های عمرانی شهری از جمله پل سازی های پی در پی بدون رعایت اصول توسعه ی پایدار و با نگرشی ماشین محور به جای انسان محور، انجام می پذیرد و این امر موجب تغییر کاربری باغات در سطح وسیع شده است.

📜 باغستان سنتی هنوز زنده است و در زندگی اهالی این شهر جریان دارد. باغستان سنتی، مایه ادامه حیات  اهالی امروز و آینده این شهر و سرزمین است. بافت باغستان به عنوان بخش نرم و بافت کالبدی- تاریخی شهر به عنوان بخش سخت، در تعامل باهم و متاثر از یکدیگر هستند. نگاه ماشین محور مدیریت شهری، بخش‌های قابل توجهی از باغستان را از بین برده و یا در آستانه ی نابودی قرار داده است و سبب تضعیف پیوند ارگانیک بین شهر و باغات شده‌است. 

 سازمان‌های مردم‌نهاد از جنابعالی، به عنوان عالی‌ترین مقام مسئول حوزه معماری و شهرسازی موارد زیر را خواستاریم: 

1.به روزرسانی طرح جامع و تفصیلی شهر قزوین و لحاظ نمودن نگاه ویژه حفاظتی از محدوده بافت تاریخی و باغستان سنتی آن

2.نظارت مستقیم شورای عالی معماری و شهرسازی برکلیه طرح‌ها و برنامه‌‌های عمرانی-خدماتی شهر موثر بر بافت تاریخی و باغستان سنتی قزوین

3.تعریف دقیق حدود اختیارات کمیسیون ماده پنج و جلوگیری از تغییرات عمده در طرح های شهری و تغییر کاربری باغ‌ها توسط این کمیسیون

4. اعمال طرح راهبردی توسعه قزوین- مصوب سال 1388(مشاور شارستان و مشاور اوربان سولوشنز- روتردام) که تاکنون از نگاه مدیریت شهری مغفول مانده‌است و بهره‌گیری از پیشنهادات آن در راستای نیل به توسعه پایدار شهری

5. بازشناسی و بازسازی شهر- باغستان تاریخی قزوین با هدف جذب گردشگر که منبع درآمدی پایدار و مستمر برای توسعه شهر به‌شمار می‌رود. 

6.جلوگیری از مداخلات کلان مقیاس شهری در محدوده بافت تاریخی و باغستان سنتی قزوین

7. ایجاد یک مدیریت یکپارچه و متحد برای حفظ و احیاء باغستان که تمامی سازمان‌های مرتبط از طرح‌ها و دستورالعمل‌های آن تبعیت کنند.

8.تهیه برنامه مدیریتی جامع حفاظتی برپایه اصول اولیه حاکم بر باغستان سنتی و تدوین قوانین بازدارنده و حمایتی ویژه


 جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد میراث فرهنگی و محیط زیست قزوین