جزئیات خبر

"شهر نگر” نقشه گردشگری قزوین –1396

شهر نگر

نقشه گردشگری قزوین 1396

تهیه شده توسط انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار، انجمن تخصصی مرمت بناها و بافت‌های تاریخی

با همکاری شهرداری قزوین

نقشه سه بعدی گردشگری قزوین با عنوان شهرنگر توسط انجمن دوستداران یادمان‌ها، در سال 1395 در دست تهیه قرار گرفت. طرح این نقشه با هدف نگاهی متفاوت به شهر قزوین و ظرفیت‌های گردشگری آن است.

شهرنگر با رویکرد معرفی بافت تاریخی و نمایش دقیق تر و خواناتر بناهای آن تهیه شده‌است تا با نگاهی جامع و یکپارچه به این محدوده ، زمینه  درک ساختار و عناصر شکل‌دهنده آن را فراهم نماید. محدوده بافت تاریخی قزوین، محدوده شهر در دوره قاجار است.

نقشه با رونمایی در تاریخ 1395/12/26 در محل دفتر انجمن با حضور تیم طراحی آماده توزیع و بهره برداری قرار گرفت.

 

گروه تولید نقشه :

مدیر تولید: فتانه چگینی

مدیر اجرایی: بتول صحراکاران

کارشناس گردشگری: نسیبه هاشمی

مدیرهنری و طراح گرافیک: محمد رازقی

مدل سازی سه بعدی: علی دل زنده

- نقشه "شهرنگر" در نوروز 96 با حمایت "شهرداری قزوین" منتشر می‌شود.

- همچنین این نقشه با حمایت "شهرداری قزوین" در نسخه انگلیسی بر روی کاغذ سنگ، به ابعاد 50*70 نیز چاپ گردیده و آماده توزیع است.