مرمت آثار و اشیا تاریخی

مرمت آثار و اشیا تاریخی

در مقطع دکتری رشته مرمت آثار و اشیاء تاریخی طبق دفترچه سازمان سنجش در سال 1395 این رشته در دانشگاه های زیر دانشجو میپذیرد: