مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

در مقطع دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی طبق دفترچه سازمان سنجش در سال 1395 این رشته در دانشگاه زیر دانشجو میپذیرد: