خانه زنجانچی

خانه زنجانچی

خانه زنجانچی

خانه زنجانچی ،خانه ای متعلق به دوران قاجار می باشد که در محله ی دیمج واقع گردیده است.این بنا به شماره 7680 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.خانه زنجانچی دارای مساحتی در حدود 330 متر مربع عرصه و 499 مترمربع اعیانی میباشد.

خانه به شیوه ی سنتی قزوین در دو طبقه بناشده و دارای یک میانسرای مرکزی است.این خانه دارای الگویی چهار طرفه است.این خانه در مالکیت شخصی و صاحب خانه همچنان در آن زندگی می کند.تزیینات آن نیز مانند اکثر خانه های تاریخیشامل آجرکاری های متنوع رنگی و تزیینات گچی شامل گچبری هایی با نقوش،گیاهان و حیوانات می باشد.در برخی اتاق ها از اندود گچ بر روی دیوار استفاده شده است.سقف هم لمبه کوبی با چوب است.