خانه - حسینیه امینی ها

خانه - حسینیه امینی ها

خانه حسینیه امینی

 قدمت خانه  امینی‌ به بیش از 160 سال قبل می‌رسد. این بنا توسط حاج محمدرضا امینی از تجار  قزوین در دوره ناصرالدین شاه  قاجار ساخته شده است و بعدها وقف شده و تولیت آن به عهده فرزندان برادرش می‌باشد.

 خانه امینی دارای مساحتی در حدود 1200 مترمربع می باشد. این  خانه با نقشه  مستطیل شکل در دو طبقه (زیرزمین و همکف) ساخته شده و در  اضلاع شمالی و جنوبی آن دو حیاط نسبتاً وسیع وجود داشته که  حیاط شمالی بعدها جای خود را به مدرسه ای داده است.

طبقه اصلی و همکف  حسینیه از سه تالار  مستطیل شکل تو در تو و  اتاق ها و فضاهای خدماتی کوچک تری، در اضلاع شرقی و غربی، تشکیل شده است. تمام فضاها از طریق درگاه هایی با فضاهای دیگر مرتبط شده اند و تالارهای سه گانه نیز از طریق چند درگاه و ارسی های بزرگ و زیبایی به هم متصل می شوند.

   

ارسی ‌های این حسینیه از نظر طراحی و ساخت و ظرافت و استفاده از شیشه های  رنگین و  آینه در آن ها، بسیار هنرمندانه و جالب توجه می باشند.  پوشش تالارها با انواع قاب های چوبی و  نقاشی رنگ روغن تزئین شده  است و دیگر تزئینات تالارها را آیینه‌کاری و گچبری تشکیل می‌دهند. همچنین سقف های آن ها قاب و رنگ روغنی است.