خانه بهروزی

خانه بهروزی

خانه‌ی بهروزی

خانه تاریخی بهروزی واقع در محله تاریخی «درب کوشک»  قزوین می‌باشد.

قدمت   خانه بهروزی به بیش از 200 سال قبل می‌رسد این بنا توسط (مرحوم حاج یوسف بهروزی) خریداری شده و پس از آن در سال 1314 خورشیدی جبهه شمالی آن توسط (مرحوم ابوالقاسم بهروزی) ساخته شد.

خانه بهروزی دارای مساحتی در حدود 1355مترمربع  عرصه و در حدود 1210مترمربع  اعیانی می‌باشد.

خانه به شیوه سنتی  قزوین، در سه طبقه، زیرزمین، همکف و اول ساخته شده است. ساختمان دارای سه میانسرا می‌باشد که شامل دو میانسرای اندرونی و یک میانسرای بیرونی است که در جبهه شمال غربی میانسرای بیرونی و در جبهه جنوبی میانسرای مرکزی و اندرونی قرار دارد.

این بنا در سال 1384و به شماره 12608 در فهرست آثار ملی به ثبت  رسیده است.

این خانه توسط بخش خصوصی در سال گذشته نوسازی و مرمت شد و به عنوان اولین هتل سنتی استان تغییر کاربری داد و فعالیت خود را آغاز کرد .