خانه خطیبی

خانه خطیبی

خانه خطیبی

 قدمت  خانه  خطیبی به بیش از 150 سال قبل می رسد و دوره بنا متعلق به دوره  قاجار می باشد. این بنا توسط میراث فرهنگی خریداری شده و در حال حاضر در مالکیت این سازمان می باشد.

 خانه  خطیبی دارای مساحتی در حدود  1396 مترمربع می باشد.  خانه به شیوه سنتی قزوین، یک اشکوبه بوده و دارای زیرزمین می‌باشد.  اندرونی خانه ارتفاع بیشتری نسبت به بیرونی خانه دارد. اين مجموعه در گذشته داراي 6  حياط بوده كه در حال حاضر 3 حياط آن باقي مانده است. (حياط اصلي، حسينيه و حياط اصطبل).

از  تزئينات بنا مي‌توان به سردر ورودي،  گچبري در نماي داخلي و گچبري رنگي دور قاب  آيينه اتاق‌ها، ارسي‌هاي چوبي،  رسمي‌بندي و  آجركاري‌هاي تزئيني در نما اشاره كرد.