خانه مرتضوی

خانه مرتضوی

خانه تاریخی مرتضوی

خانه تاریخی مرتضوی واقع در محله تاریخی «دیمج» قزوین میباشد.

قدمت خانه مرتضوی به بیش از 200 سال قبل می رسد و خانه ای است با سبک معماری قاجاری و الحاقات پهلوی. پدر بزرگ خانواده مرتضوی اين خانه را خريداري كرده، قبل از آن براي والي شهر   قزوين بوده است. این بنا در حال حاضر در مالکیت شخصی می‌باشد.

خانه مرتضوی در زميني به مساحت 1500متر مربع در سه طبقه در دوره قاجاريه ساخته شد   خانه در دو طبقه ساخته شده و طبقه همکف کاملاً بسته و طبقه اول همراه با تالار و فضاي تابستاني نشين است.

انواع   تزئينات درخانه‌هاي هم دوره اين خانه   آينه‌کاري بوده که در اين خانه نيزکمابيش ديده مي شود. در اتاقهاي باقي مانده  تزئيناتی تقريباً باقي نمانده، شاه نشين تخریب شده و اکثر  تزئينات و  ارسي‌ها خراب و فروخته شده اند.در بعضي از مکان ها بقایای انواع گچبري و نقاشي به چشم مي‌خورد.