خانه یزدی ها

خانه یزدی ها

خانه‌ی تاریخی یزدی‌

خانه تاریخی یزدی‌ واقع در محله تاریخی «دیمج» قزوین می‌باشد.

قدمت خانه یزدی‌ به بیش از 200 سال قبل می‌رسد و متعلق به دوره‌ي قاجار است.

خانه یزدی‌ دارای مساحتي حدود 670  متر مربع و سطح زير بنايي  880 متر مربع می‌باشد. اين  خانه را می‌توان يک خانه سه‌طرفه به  سبک قاجاري مطابق با تمام اصول خانه‌هاي اين اقليم دانست. خانه‌اي با طراحي خاص و زيبا که پلاني چليپايي شکل دارد. از ويژگي‌هاي شاخص اين بنا، پلان هشت وجهي حياط آن است که دارای گوشوارهاي گچ بري شده می باشد.

این بنا توسط میراث فرهنگی خریداری شده و در حال حاضر در مالکیت این سازمان می‌باشد.