معرفی کارگروه تعامل با انجمن‌ها

معرفی کارگروه تعامل با انجمن‌ها

طرح کلی موضوع


تعامل و برقراری ارتباط با سایر تشکل‌های مرتبط با حوزه‌ی فعالیت از جمله اقدامات لازم و ضروری برای هر انجمن مردم نهادی به شمار می‌رود. این‌گونه فعالیت‌ها در راستای جامعیت بخشیدن و گسترش دادن فعالین و نمایندگان استان‌ها در سراسر کشور به منظور ترویج فعالیت‌های مدنی و فرهنگی- اجتماعی در حوزه‌های مرتبط کارگشا خواهد بود.

ایده‌ی اولیه ارتباط دائمی تشکل‌های هم‌سو که از سوی انجمن‌های پیشکسوت در عرصه‌ی حفاظت از میراث فرهنگی بیان شده بود، فرصتی مغتنمی شد تا با تشکیل شورا و کارگروه‌هایی تخصصی بتوان به صورت اصولی به پیگیری این خواسته‌ها نایل شد. انجمن دوستداران یادمان‌ها به عنوان یکی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌ها در پیگیری و تشکیل سازوکاری هدفمند و قانونی فعالیت می‌نماید.

چرایی تشکیل


تشکیل کارگروه تعامل با سایر انجمن‌ها که همواره از اهداف انجمن بوده از سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است، به منظور بالا بردن سطح تعاملات و برقرای ارتباط چند سویه با کلیه‌ی تشکل‌ها و ارگان‌های مرتبط و همسو گام برمی‌دارد. 

اهداف


-  تعامل دو سویه با تشکل‌های مرتبط با حوزه‌ی فعالیت در سطح ملی؛

-  بهر‌ه‌گیری از تجربیات و پتانسیل‌های سایر تشکل‌ها در راستای رسیدن به اهداف مشترک؛

-  شناخت ظرفیت‌ها و به‌کارگیری صحیح توانمندی‌ها در راستای جلب و جذب حمایت‌های دولتی؛

-  برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی به صورت همکاری‌های مشترک بین انجمنی؛

-  تشکیل ساختاری منسجم از فعالین و انجمن‌ها با حوزه‌ی کاری مرتبط در سطح ملی به منظور هم‌افزایی و پیشبرد برخی از امور.