کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

فارغ التحصیلان این رشته در واقع مهندسین معماری خواهند بود که میاموزند چگونه امروز را با بهره گیری از تجربیات گذشته برای آینده بسازند. افرادی خواهند بود که پلی بین معماری گذشته و آینده می توانند ایجاد کنند. این افراد تاریخ را باید خوب بشناسند و قادر باشند آثار تاریخی را تجربه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیم و ارزشهای آن را استخراج و هوشیارانه بکار گیرند. و با بیانی امروزی به جامعه معرفی نمایند. از این رو سه مرحله آموزشی را باید طی کنند:

1-      شناخت مبانی و بیان معماری امروز و کارآموزی آن؛ 

2-      شناخت مبانی و بیان معماری گذشته و کارآموزی آن؛ 

3-      شناخت چگونگی حفاظت و عرضه ارزشهای معماری گذشته در متن زندگی امروز و کارآموزی آن. 

در دوره کارشناسی تاکید مرحله سوم می باشد که جنبه های اجرایی در آن بیشتر لحاظ می شود. اما در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای این رشته مکث کافی در مراحل اول و دوم که جنبه های تجربه و تحلیل و تحقیقاتی بیشتری دارد خواهد شد. که در جای خود در آینده مطرح خواهد گردید.


سرفصل دروس رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی و تعداد واحدها

             1-      دروس جبرانی: 14 واحد

             2-      دروس اصلی: 28 واحد

             3-      دروس اختیاری: 4 واحد


دروس اصلی

آشنایی با روش های آزمایشگاهی مرمت، شناخت معماری بناهای تاریخی، روش تحقیق، مطالعه و شناخت بافت های تاریخی، آسیب شناسی بناها و بافت های تاریخی، شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی، مدیریت بحران و بازسازی پس از حوادث، طرح مرت معماری، طرح احیاء بناها و بافت های تاریخی، کارگاه مرمت بناهای تاریخی، زبان تخصصی، پایان نامه

دروس اختیاری

مدیریت در مرمت آثار تاریخی، سمینار، کاربرد کامپیوتر در آنالیز و طراحی سازه های سنتی، شناخت و مرمت باغ ایرانی، طرح معماری سازگار در جوار بناهای تاریخی، مقاوم سازی بناهای ارزشمند در مقابل زلزله، سیراندیشه ها

انتخاب 4 واحد اختیاری در دوره کارشناسی ارشد مرمت و احیابناها و بافت های تاریخی الزامی است.


گرایش‎‌های ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی (بر اساس دفترچه کنکور ارشد 93):

*-حفاظت و مرمت میراث معماری

*-حفاظت و مرمت میراث شهری


دانشگاه‌هایی که در دوره کارشناسی ارشد این رشته پذیرش دانشجو دارند(براساس دفترچه کنکور ارشد 93)

       -       دانشگاه تهران

       -       دانشگاه شهیدبهشتی

       -       دانشگاه علم و صنعت

       -       دانشگاه هنر اصفهان