پویش حمایت از باغستان کهن قزوین

 

قزوین را شهری نیکو دیدم، باغستان بسیار داشت، بی‌دیوار و خار و بی‌هیچ مانعی از ورود در باغات

ناصرخسرو قبادیانی، 438 هجری قمری

 

به #كمپين_حمايت_از_باغستان_سنتى_قزوين بپیوندید