به مناسبت هفته موزه و میراث فرهنگی

انجمن دوستداران یادمانها برگزار می کند؛