مرمت و توسعه موزه نایراک

مرمت و توسعه موزه نایراک(Nairac)

معمار: هانس وربرگ از شرکت ساختمانی هوگوست(Hoogevest)

مکان: شهر بارنه فلد(Barneveld) در هلند

کارفرما: شهرداری بارنه فلد

مساحت: 1161 متر مربع

سال: 2013

در ما آوریل سال 2013 میلادی موزه نایراک در شهر بارنه فلد افتتاح شد. این موزه از سال 1975 در یک ساختمان تاریخی شروع به کار کرده است. رقابت برای توسعه و گسترش این ساختمان تاریخی توسط هانس وربرگ از شرکت ساختمانی معماران هوگوست بود که برنده شد.

تصویر شماره 1:پلان بخش قدیمی و توسعه یافته موزه،سمت چپ بخش قدیمی و سمت راست بخش توسعه یافته

یک فضای چند منظوره شامل فروشگاه، موزه و فضاهای برای برگزاری نمایشگاه‌های موقت در طبقه همکف آن و فضای اداری در طبقه اول و در زیرزمین یک کارگاه و فضاهای نمایشی قرار گرفته است.

تصویر شماره 2: یکی از فضاهای برپایی نمایشگاه‌های موقت

تصویر شماره 3:فضای نمایشگاه 

موزه از نقطه نظر طرح

در قسمت توسعه یافته جدید از مصالح آجر به صورت شفاف استفاده شده و در نمای آن از شیشه نیز بهره برده شده است که نمای آن شفاف باعث ارتباط بنای تاریخی و بنای جدید الحاق شده می شود.

 

تصویر شماره 4:استفاده از نمای آجری در شفاف سازی بخش الحاقی

تصویر شماره 5:استفاده از نمای شیشه‌ای در شفاف سازی بخش الحاقی

علاوه بر مصالح پایدار سعی گردیده از انرژی پایدار نیز در این بنا استفاده شود.

موزه از نقطه نظر منظر شهری

به دلیل تخریب کتابخانه ای که در پشت موزه واقع بود فضایی برای توسعه جدید وجود داشت.

حجم کوچکتر ساختمان جدید بیشتر متناسب است با ساختار کوچک مقیاس و تاریخی شهر. همچنین دید به کلیسا قدیمی از موزه در رابطه با مکانیابی موزه جدید موضوع تعیین کننده ای می بود.

تصویر شماره 6:حجم و ارتفاع متناسب با بافت تاریخی و دید به کلیسای تاریخی