دفتر چهارم مجموعه مقالات قزوینبه کوشش مهندس مهرزاد پرهیزکاری، فهیمه جعفری و سمیه مراقی با حمایت شهرداری قزوین، مهندسین مشاور تحکیم بنا و انجمن دوستداران یادمان‌های ماندگار به چاپ رسید.  

هدف از چاپ این مجموعه انتشار نتایج مطالعات و فعالیت‌های اجرایی است که توسط اساتید و محققین در طی سال‌های اخیر انجام شده است. این مطالعات از نقطه نظر تاریخی دارای اهمیت بسیاری است، زیرا بخشی از شناخت کالبدی و فرهنگی امروز را برای آیندگان به یادگار می‌گذارد.

اعضای هیات داوری:

احسان اشراقی، مهرزاد پرهیزکاری، ناصر تکمیل همایون

سید محمد دبیرسیاقی، مهرداد قیومی، محمدعلی رنجبر کرمانی

سید مهدی مجابی، عنایت‌اله مجیدی، ناصر نوروززاده چگینی

دفتر حاضر شامل نه مقاله با موضوعات مختلف در خصوص قزوین است. معرفی شخصیت‌های تاریخی و اسناد، موضوعات مرتبط با پیشینه‌ی شهر و بناهای تاریخی از جمله موضوعاتی است که در این مجلد به بیان آن‌ها پرداخته شده است. این پژوهش‌ها در مجموع اطلاعات مفیدی از وجوه مختلف قزوین را ارئه می‌دهد.

عناوین مقالات:

شناخت امام رافعی و نگاهی دیگر بر کتاب التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین- ناصر تکمیل همایون

ملک افتخارالدین محمد قزوینی- عنایت‌اله مجیدی

ابراهیم میرزا صفوی- رقیه فراهانی‌فرد

روزنامۀ سفر عزالدوله به مخال الموت قزوین/ عبدالصمد میرزا عزالدوله سالور- پژوهش و تصحیح مهرزاد پرهیزکاری

دو سند از خاندان برغانی- مهدی نورمحمدی

مروری بر اقدامات عمرانی شهرداری قزوین از سال 1305 تا 1330 شمسی- علیرضا خزائلی

بازشناسی سیر تحولات سرای ضرابخانه در بازار قزوین- پریسا خلیلی

مروری بر سرآغاز معماری صنعتی در قزوین با رویکرد طرح باززنده‌سازی کارخانه آرد ماشینچیان- الهام حاجی‌ملکی

نقش گزارش‌های مستندنگاری اقدامات مرمتی دهه شصت و هفتاد مسجدالنبی در بازفهم نقاط آسیب‌پذیر بنا برای برنامه‌ریزی‌های آتی- فهیمه جعفری.

لینک سایت مجموعه مقالات :

https://sites.google.com/site/maghalatqazvinf/