دومین نشست اعضای هیات رییسه (هموندان) شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دومین نشست اعضای هیات رییسه (هموندان) شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دومین جلسه هیات رییسه در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه در محل خانه تشکل‌های سازمان میراث فرهنگی کشور از ساعت ۱۰ تا 30: 13 برگزار شد.

حاضران در جلسه: سرکار خانم مهندس سمیه مراقی و آقایان مهندس امین طباطبایی، دکتر مهرداد میرسنجری، دکتر رضا ملاحسینی، مهندس علی صالحی، مهندس علیرضا صادقی امیری و مهندس علیرضا روحانی شهرکی.

در آغاز نشست گزارشی در خصوص پیگیری‌های امور حقوقی مرتبط با شورا و سازمان میراث فرهنگی توسط آقایان طباطبایی و روحانی مطرح، سپس بحث و گفتگو توسط حاضران در جلسه دربارۀ مسایل و پیشنهادهای مطرح شده به تفصیل به انجام رسید و در پایان مقرر و مصوب شد:

۱- با توجه به علاقمندی هیات رییسه جهت استفاده از توانمندی اعضای علی‌البدل هیات رییسه و بازرس، اعضای علی‌البدل می‌توانند با یکبار ارایه درخواست رسمی خطاب به رییس شورا در جلسه هیات رییسه (تا پایان دوران فعالیت هیات رییسه کنونی) بدون حق رأی حضور داشته باشند.

۲- با تاکید بر اجرای روش‌نامه مقرر شد که مواضع رسمی شورا تنها توسط رییس، نایب رییس و سخنگو اعلام شود و اظهار نظر سایر اعضای ارجمند در خصوص فعالیت‌های مرتبط با شورا صرفا نظر شخصی آن عزیزان تلقی می‌شود.

۳- مقرر شد جلسات حضوری هیات رییسه هر یک ماه و نیم یکبار و در ۳ روز پایانی هفته و جلسات مجازی به صورت هفتگی برگزار گردد.

۴- با اکثریت قاطع آرا کمیته جوانان به عنوان پنجمین کمیتۀ شورای هماهنگی تشکیل و جناب آقای ملاحسینی به عنوان سرپرست این کمیته برگزیده شدند.

۵- جهت سایر کمیته‌ها با اکثریت آرا به ترتیب؛ جناب آقای میرسنجری به عنوان مسئول و سرپرست کمیته گردشگری، جناب آقای صالحی به عنوان مسئول کمیته آموزش و توانمندسازی، سرکار خانم مراقی به عنوان مسئول کمیته میراث فرهنگی و آقای صادقی امیری به عنوان مسئول کمیتۀ صنایع دستی برگزیده شدند.

۶- مقرر شد با توجه به اینکه مکاتبات با رییس شورا انجام می‌پذیرد، نشانی دبیرخانه شورای هماهنگی مطابق با نشانی دفتر تشکلی‌ است که نماینده آن ریاست شورا را بر عهده دارد.

۷- با تاکید بر روش‌نامه مقرر شد حق رأی نیابتی در جلسات هیات رییسه وجود نداشته باشد.